SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1917  
EFFEKTUERA ef1äktɯe4ra, stundom e1-, ngn gg äf1-, äv. -ek-, l. efäk1-, äv. -u-, i Sveal. äv. -e3ra2 (äffäcktuèra Dalin), v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Ordformer
(förr vanl. skrivet effect-)
Etymologi
[jfr t. effektuieren, fr. effectuer, av senlat. effectuare, verkställa, avl. av effectus (se EFFEKT); jfr äv. eng. effectuate]
(numera föga br.; se dock nedan) åstadkomma, bringa till stånd, bringa till verkställighet; verkställa, sätta i verket, utföra, uträtta, realisera. RARP 1: 11 (1626). (Fienden har ej kunnat) sitt blodgirige vpsåth .. effter sin begierlighet och onda willie effectuera. Därs. 3: 71 (1638). Generalen Fredric Horn, ledsen vid Sverge .., effectuerar nu sitt beslut at begära afsked. G. J. Ehrensvärd Dagb. 2: 149 (1780). (Norges) Storthing .. utsträckte .. (planens) effectuerande på en längre tiderymd. Palmblad Norige 218 (1846). A. Raphael i Ekon. samh. 2: 268 (1897). — särsk. (fullt br.) handel. med avs. på beställning av vara: utföra. De .. gjorda reqvisitionerna på kaffe skall jag efter bästa förmåga effektuera. Wetterbergh Samh. kärna 2: 211 (1857). skämts. Reuterholm .. vände sig till Leopold med begäran att i versform omsätta några hans på prosa gjorda utkast ... Leopold effektuerade .. beställningen. T. Westrin i 2 Saml. 12: 100 (1892).
Spoiler title
Spoiler content