SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1917  
EFTERANMÄLNING äf3ter~anmä2lniŋ, r. l. f.; best. -en; pl. -ar. Anm. Ordet brukas i konkretare anv. huvudsakligen i best. o. pl.; jfr anm. till EFTERANMÄLAN.
Etymologi
[till EFTER- 8 b]
(i sht i fackspr.) efteranmälan. Efteranmälningar .. beträffande olycksfall under det gångna året. SD(L) 1904, nr 6, s. 5.
Spoiler title
Spoiler content