SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1918  
EFTERMÅLTID äf3ter~må2ltid l. ~målti2d, r. l. m.; best. -en~020 l. ~200; pl. -er~020 l. ~200.
Etymologi
[till EFTER- 8; jfr d. eftermaaltid]
(föga br.) måltid (av lättare l. enklare slag) som intages efter en annan; senare måltid. (Jesus) hade hållit nattwarden eller then efftermåltid .. som altid strax på Påskalambets ätande fölgde. Swedberg Sabb.-ro 1150 (1691, 1712). Nordenflycht QT 1746—47, s. 172. Rydqvist SSL 5: 107 (1874).
Spoiler title