SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1922  
ERLYSA, v. -er.
Etymologi
[av ER- o. LYSA; jfr t. erleuchten]
(†)
1) (klart) framgå (av ngt). Och erlyser hennes lättfärdigheet dheraf, att (osv.). VDAkt. 1689, nr 452. Därs. 1690, nr 441.
2) i uttr. låta erlysa, ådagalägga, visa. Som högvyrdige fadren hafver .. låtet een högh gunst .. emot sine Clienter gunstigst ehrlyssa. VDAkt. 1677, nr 45. Därs. 1698, nr 432.
Spoiler title
Spoiler content