SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1928  
FÖRVÄRMA 3r~vær2ma l. 3r-, v.1 -er, -de, -t, -d. vbalsbst. -NING; -ARE (se avledn.).
Etymologi
[efter t. vorwärmen; till FÖR- I 2]
(i fackspr., i sht tekn. o. metall.) uppvärma (ngt) i förväg (innan det skall användas l. fylla ngn viss uppgift); giva (ngt) en förberedande uppvärmning (före den egentliga uppvärmningsprocessen). En del af afloppsångan (kan) ledas tillbaka i vattencisternen för att der förvärma matarvattnet (till ångpannan). TT 1872, s. 239. Som bekant är fördelen af förvärmning mycket olika för olika tackjernssorter. JernkA 1876, s. 286. Den varma luften eller gasen, som skall förvärma och torka veden, innan .. kolningen kan försiggå. Skogvakt. 1891, s. 17. Ändringen (å bensinmotorerna) afser i första hand åtgärder för att förvärma förbränningsluften och öka bränsletillförseln till cylindrarna. PT 1914, nr 198, s. 3.
Ssgr (i fackspr., i sht tekn. o. metall.): FÖRVÄRMNINGS-ANORDNING~020. 2NF 9: 524 (1908).
-RUM. å smältugn l. vällugn o. d.: rum för förvärmning. JernkA 1851, s. 169. Därs. 1904, s. 400.
-RÖR. rör (t. ex. rör som mottager matarvattnet till ångpanna) avsett till förvärmning av ngt som ledes därigenom. TT 1871, s. 359. 2UB 2: 560 (1901).
-UGN. De tomma deglarna upphettas i en särskild afdelning (av glasugnen), förvärmningsugnen. UB 4: 510 (1873). JernkA 1898, s. 229.
Avledn.: FÖRVÄRMARE, r. l. m. (i fackspr., i sht tekn.) apparat l. anordning för förvärmning (t. ex. av vattnet till ångpanna). TByggn. 1859, s. 70. UB 5: 154 (1873). 2NF 33: 1077 (1922). jfr LUFT-, RÅSAFT-, RÖK-, GAS-, VATTEN-FÖRVÄRMARE m. fl.
Spoiler title
Spoiler content