SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1924  
FLATTERI flat1eri4, n.; best. -et l. -t; pl. -er.
Ordformer
(förr ofta skrivet flat(t)erie)
Etymologi
[av fr. flatterie, till flatter (se FLATTERA)]
(numera föga br.) smicker; smickrande utgjutelse. Theras flatterij och skamlöse Smickrande. Sylvius Curtius 39 (1682). Dalin Arg. 1: 210 (1733, 1754). För hans politiska rehabilitation tarfvas helt andra medel än N. D. A:s enfaldiga flatterier. SD(L) 1900, nr 320, s. 2.
Spoiler title