SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1928  
GEOTEKNISK -tek4nisk, adj.; adv. -T.
(i fackspr.) som tillhör en för tekniskt syfte gjord l. planerad undersökning av markbeskaffenhet o. d. Statens järnvägars geotekniska kommission, under åren 1914 22. Geotekniska meddelanden (från Finlands geologiska kommission). (1906; titel). 2NF 36: 800 (1924).
Spoiler title
Spoiler content