SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1928  
GERING je3riŋ2, äv. GIRING ji3-, r. l. m. l. f.; best. -en; pl. -ar.
Ordformer
(ger- 1827 osv. gir- 17811905)
Etymologi
[jfr t. gehrung; samhörigt med GIR, sbst.1]
snick. vinkel av 45 grader (l. spetsig vinkel i allm.); äv. om det förhållandet att tvenne arbetsstycken äro sammanfogade i 45 graders vinkel (l. annan spetsig vinkel) l. om sättet att sammanfoga dem på detta sätt. Stål Byggn. 1: 303 (1834). Eneberg Karmarsch 1: 85 (1858). Vanligen göres sargen af trenne stycken, hopsatta på gering, men ofta äfven af ett stycke. MeddSlöjdf. 1889, s. 115 [jfr t. auf gehrung verbinden]. I stötklotsen kan man också stöta (dvs. hyvla tvärändan) på gering, d. v. s. i 45° vinkel. Landsm. XVIII. 1: 17 (1912).
Ssgr (snick.): A: GERING-, äv. GIRING-STÖT. geringsfog. Rothstein Byggn. 506 (1859).
B: GERINGS-, äv. GIRINGS-FOG. Klint (1906).
-JÄRN. (förr) äggjärn för åstadkommande av geringsvinkel. BoupptVäxjö 1827.
-KNUT. geringsfog. 2UB 8: 27 (1900).
-LÅDA. geringsstötlåda för sågning i geringsvinkel. BoupptVäxjö 1781.
-MASKIN. maskin för åstadkommande av avskärning i geringsvinkel. TT 1873, s. 196. LD 1905, nr 106, s. 1.
-MÅTT. geringsvinkel (i bet. 2); jfr GIR-MÅTT. Stål Byggn. 1: 152 (1834).
-STÖTLÅDA~020. stötlåda för avskärning l. avhyvling i geringsvinkel. Stål Byggn. 1: 152 (1834).
-VINKEL.
1) vinkel av 45 grader; äv. om annan spetsig vinkel. Eneberg Karmarsch 1: 85 (1858).
2) vinkelhake l. vinkelmått som bildar en 45 graders vinkel (l. kan inställas i viss spetsig vinkel), snedvinkel, geringsmått; smyg. Slöjdaren 1882, nr 7, s. 1. 2NF 19: 233 (1913).
Spoiler title
Spoiler content