SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1929  
GRÄLOR, sbst. pl.
Etymologi
[sv. dial. (Finl.) grälor; till GRÄLA I 3]
(i Finl.) bannor, förebråelser. Ahlman (1872). (Barnen) få uppbära grälor, hugg och slag. FinT 1896, 2: 299.
Spoiler title