SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1929  
GUVERNERA, äv. GUBERNERA, v. -ade. vbalsbst. -ANDE (Söderman ExBook 192 (1679), VDAkt. 1735, nr 65).
Ordformer
(gouer- 1633. gouver- 16551868. guber- 16481680. guver- 17351904)
Etymologi
[g(o)uvernera o. d. av fr. gouverner, styra, leda, av lat. gubernare (varav direkt gubernera), av gr. κυβερνᾶν, styra (fartyg, vagn), regera, av ovisst urspr. Jfr GUBERNATION, GUBERNATOR, GUVERNANT, GUVERNEMENT, GUVERNO o. GUVERNÖR]
(†)
1) tr.: styra (ett rike o. d.), leda l. förvalta l. handhava (styrelse o. d.); intr.: regera; jfr GUVERNÖR 1. På hwadh sätt dhe (dvs. rådet) Regementz (dvs. styrelsen) schole Gouernera. RARP 2: 22 (1633). En Spansk Gouverneur (fick) sällan .. Gouvernera (styra, råda) öfver tre år. Weise 1: 143 (1769). Ekbohrn (1904).
2) handleda (högättade barns uppfostran), uppfostra; jfr GUVERNÖR 3. Han .. blef kallad til at gouvernera .. (greve Stenbocks) Herrar Söner. Gezelius Spegel K 1 b (1714). Ekbohrn (1904).
Spoiler title
Spoiler content