SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1932  
HÄVLIG, adj. -are. adv. -A.
Ordformer
(-elig c. 1755. -lig 1727c. 1755)
Etymologi
[sv. dial. hävelig; avledn. av HÄV, adj.]
(†) brukbar; hanterlig; bruklig; ss. adv.: som brukligt är, tillbörligt. Serenius EngÅkerm. 73 (1727). Schultze Ordb. 1847 (c. 1755; adj. o. adv.).
Spoiler title
Spoiler content