SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1930  
HAFT, n.?
Etymologi
[fsv. hapt, haft, n., band, boja, motsv. isl. hapt, n., fht. o. t. haft, m., fängsligt förvar; se för övr. HÄFTA, v. Jfr ävenledes AXEL-HAFT. Ordet är i nysv. kanske snarast lån från t.]
(†) fängsligt förvar, fängelse. (Messenius är) ej .. til några perpetuos carceres condemnerat, utan allenast i haft och förwar behållen. Lagerbring SamlHandl. 1: 26 (1643). Mijn Siäls-Lust (dvs. Eurydike) har iag (Orfeus) frälst vr Plutons haft: / Förmedelst min Sång och Lutas liufwe kraft. Stiernhielm Parn. 1: 5 (1651, 1668).
Spoiler title