SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1930  
HEM ssgr (forts.):
(I 2 d) HEM-INDUSTRI. dels nat.-ekon. om industri inom vilken arbetarna i egna hem l. värkstäder arbeta för en företagares (”förläggares”) räkning (som förser dem med råmaterial o. ofta med värktyg m. m.), dels om industri i mindre skala, bedriven i hemmet l. på sidan om ngns egentliga förvärvsvärksamhet; jfr HEMSLÖJD. TT 1887, s. 75. Lagstiftningsåtgärder mot missförhållandena inom hemindustrien. PT 1918, nr 42, s. 2.
-INDUSTRIELL. nat.-ekon. adj. till -INDUSTRI. EkonS 2: 292 (1897). Hemindustriellt arbete. SFS 1920, s. 1357.
(I 2) -INREDNING~020. vanl. konkret. Utst(ällningar) af enkla heminredningar i Liljewalchs konsthall. 2NF 27: 1048 (1918).
(I 2) -INTERIÖR. Idun 1901, s. 202. I sina taflor behandlar han (dvs. den svenskamerikanske artisten A. F. Nyholm) gärna heminteriörer. 2NF 20: 213 (1913).
Spoiler title
Spoiler content