SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1932  
HOSPITALIT hos1pitali4t, m.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. hospitaliter, m.; till HOSPITAL (se d. o. 2)]
1) (mindre br.) medlem av johanniterorden; jfr HOSPITALS-BRODER 1. Reuterdahl SKH II. 1: 129 (1843). 3NF 10: 1117 (1929).
2) i pl., i fråga om förh. i de katolska länderna: förening av lekmän, munkar, kanoniker o. ordensriddare som ägna sig åt fattigas, sjukas o. pilgrimers vård o. för detta ändamål förfoga över särskilda stiftelser (sjuk- o. fattigvårdsanstalter). NF 6: 1540 (1883). BonnierKL (1924).
Ssg (till 1): HOSPITALIT- l. HOSPITALITER-KLOSTER. (-er-) johanniterkloster. Hagström Herdam. 1: 4 (1897).
Spoiler title
Spoiler content