SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1933  
I, prep. o. adv.2 ssgr (forts.; jfr anm. sp. 38):
I-LASSA, -ning. lassa (ngt i ngt). Rothstein Byggn. 354 (1859). LAHT 1909, s. 22.
-LASTA, -ning. lasta (ngt i ngt); med obj. betecknande det som lastas l. det vari ngt lastas; särsk. mil. med avs. på trupp (jämte bagage); om trupp äv. i abs. anv., övergående i bet.: embarkera. DA 1824, nr 1, Bih. s. 8. IllMilRevy 1898, s. 14. Hedin KrRyssl. 454 (1915).
Ssgr: ilastnings-arbete,
-plats,
-station,
-ställe m. fl.
Spoiler title
Spoiler content