SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1933  
INGA, f.?
Etymologi
[bildat till INGEN, sannol. efter mönstret av NOLLA]
(†) betydelselös l. ringa sak; obetydlighet; intet. Gärdher och utlagur, som then H. Fursten (dvs. hertig Karl) betungha landhet medh (thett dogh en Ingha ähr, eller och inthett emott ider (dvs. krigsfolkets) wåldfulle bårgleger och pålagur). UrkFinlÖ 1: 44 (c. 1600).
Spoiler title
Spoiler content