SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1933  
IN ssgr (forts.; jfr anm. sp. 274):
IN-KOPIERA, -ing. (i fackspr.) gm kopiering (för hand l. på fotografisk väg) införa (ngt på karta, fotografi o. d.). Då konturen inkopieras på kartan. TurÅ 1886, 2: 14. Helst inkopieras även ett rutnät (på filmen). FysT 1925, s. 86.
-KOPPLA, -ing; -are (se d. o.). [jfr t. einkuppeln]
1) (i fackspr.) medelst koppling insätta (järnvägsvagn l. lokomotiv l. tågsätt i tåg); äv.: koppla (vagn osv. till en annan). Vagnen har .. inkopplats i uppgående nattåget till Stockholm. SD(L) 1896, nr 42 A, s. 6. Tjenstgöring å i tåg inkoppladt lokomotiv utan ånga. SFS 1897, nr 123, s. 5. PT 1902, nr 149 A, s. 3.
2) (i fackspr., i sht tekn. o. fys.) bringa (del av) mekanisk l. elektrisk anordning i sådan förbindelse med annan mekanisk resp. elektrisk anordning att de kunna fungera tillsammans, koppla in. JernkA 1875, s. 316. Nyström Telef. 118 (1885). TT 1899, M. s. 28. Vid skiftning inkopplas omväxlande de typarmar (i skrivmaskinen), som bära stora eller små bokstäfver. 2NF 25: 1202 (1917). (Åskskydds-)Röret inkopplas mellan antenn och jord. Erix EgRadio 77 (1923). Af abonnent anlagd telefonledning (får på vissa villkor) inkopplas till rikstelefonnätet. RTKatal. 1924, s. XIV. särsk. i överförd anv.
a) med avs. på abonnent l. ort i fråga om telefon- l. radioförbindelse l. förbindelse med elektrisk kraftstation: koppla in. Sin tolftusende abonnent inkopplade Allmänna Telefonbolaget den 15 dennes. AB(L) 1895, nr 278, s. 4. TT 1927, K. s. 60. Omedelbart därefter inkopplades Buenos Aires och samtal höllos mellan bankettgästerna och minister Günther. SvD(A) 1931, nr 114, s. 3.
b) med avs. på telefonsamtal: befordra till viss linje l. till radio, koppla in. Inkoppling af begärdt samtal. Sthm 3: 228 (1897). Av någon anledning inkopplades landshövdingen(s) och inrikesministerns (telefon-)samtal i radion. SvD(A) 1931, nr 43, s. 22.
c) med avs. på elektrisk kraft l. ström: leda in. Kraften blef .. inkopplad till elektricitetsverket och en af omformarna började köra. SvD(A) 1915, nr 340, s. 6. In- och urkopplingen .. af (den elektriska) strömmen. Verkstäd. 1915, s. 420.
Ssg (till -KOPPLA 2; i fackspr.): inkopplings-stolpe. vid kaj placerad telefonstolpe med anordningar för inkoppling till o. avkoppling från telefonnätet för fartygstelefoner. RTKatal. 1918, 4: 187.
-KOPPLARE, r. l. m. (i fackspr.) motsv. -KOPPLA 2: strömbrytare, apparat för inkoppling till ledning. TT 1889, s. 251. Därs. 1891, s. 137.
-KORKA, -ning. innesluta (innehåll i flaska) medelst kork; äv. (i sjömilitärt vardagsspr.) bildl. i fråga om spärrning av inlopp till hamn gm sänkning av fartyg. Till sist inkorkas vattnet i flaskan. Hembygden(Hfors) 1910, s. 66. VFl. 1923, s. 64 (bildl.).
Spoiler title
Spoiler content