SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1933  
INSKRIPTION in1skripʃω4n, r. l. f.; best. -en, vard. (utom i södra Sv.) äv. =; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. inskription, eng. o. fr. inscription, av lat. inscriptio (gen. -ōnis), till inscribere (se INSKRIBERA)]
1) inskrift; numera i sht i icke fackligt spr. o. vanl. om kort inskrift. HT 1909, s. 168 (1667). De explicerade Phoeniciske inscriptioner. Thorberg ÖsterlSpr. 9 (1785). Gamla grafstenar med laffyllda inskriptioner. Schildt Rönnbr. 150 (1917).
2) [efter motsv. anv. i lat.] (†) överskrift (över ngt); (bok)titel. Inscriptionen på brefvet till Regeringen. RP 8: 631 (1641). Bemälte books Inscription. Tammelin Alm. 1724, s. 29.
3) (†; se dock slutet) inskrivning (i bok); anteckning. De fläste af desse Resande hafva lämnat vacker åminnelse efter sig, igenom sina inscriptioner i Kyrko-Boken. VetAH 1803, s. 210. — särsk. (fullt br.) jur. benämning på sådan inskrivning i minnesbok att en akts huvudsakliga innehåll i sammandrag antecknas; motsatt: transskription. NF 7: 728 (1883). 2NF 12: 754 (1909).
4) inskrivning vid en läroanstalt, immatrikulation; numera bl. (i Finl.) konkretare, om den högtidliga akt varmed lästermin l. läsår börjas vid finländska universitet. ConsAcAboP 4: 218 (1674). För Inscription i nedre Skolan gifves Rectori En Daler Silfvermynt. Skolordn. 1724, s. 5. Rector åligger, att inom en månad efter Läseterminens början .. anställa Inscription med de vid Universitetet närvarande Studerande. SPF 1828, s. 391. Tal till de studerande vid inskriptionerna. ASScF 9: Minnestal 2: 8 (1868). jfr Bergroth FinlSv. 358 (1917).
Ssgr (till 4): INSKRIPTIONS-DAG. (i Finl.) På den vanliga inscriptionsdagen, då hon (dvs. den akademiska ungdomen) plär förmanas af Rector. Franzén Minnest. 2: 50 (1822). ENervander (1892) hos Cygnæus 11: 157. —
-PÄNNINGAR, pl. (†) inskrivningsavgift vid inskrivning i läroanstalt o. d. HärnösDP 1694, s. 181. VärmlNatLdP 16/11 1698.
-TAL. (i Finl.) tal vid ”inskription”. ASScF 20: Minnestal 1: 15 (1895). 2NF 38: 63 (1925).
Spoiler title
Spoiler content