SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1933  
INTER- ssgr (forts.):
INTER-GLACIAL10104, adj. [av t. interglazial; jfr eng. interglacial. Anm. Ordet användes första gången i tyskan 1865 av schweizaren Oswald Heer i hans arbete Die Urwelt der Schweiz] i sht geol. dels om tid: som ligger emellan istidens stora nedisningsperioder o. som utmärkes av ett jämförelsevis mildt klimat; dels om avlagring l. förändring i jordskorpan (l. om område på vilket dylika avlagringar l. förändringar skett): som är bildad under l. står i samband med denna tid. Interglaciala avlagringar. Holmström Geol. 95 (1877). Dessa mildare mellantider, som förekommit under den stora istiden, bruka kallas interglaciala perioder. VerdS 6: 22 (1888). Interglaciala bildningar .. förekomma i Nord-Tyskland, Schweiz, Skåne, Västernorrland och Jämtland. 2NF (1909). Anm. Tillf. användes ordet substantiverat i sg. best. interglacialen om interglacial period. Ymer 1925, s. 416.
Ssgr (i sht geol.): interglacial-period,
-tid m. fl.