SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1933  
IORDNING- 3rdniŋ~.
Etymologi
[ssgsform till uttr. i ordning, av I, prep. o. adv.2, o. ORDNING]
i ssgr, betecknande att ngn gör l. ställer l. håller i ordning ngt.
Ssgr (nästan bl. i skriftspr.): IORDNING-BRINGA, v. (†) åstadkomma ordning l. reda i (ngt); ordna; göra l. ställa i ordning (ngt); ngn gg övergående i bet.: anordna, styra om (ngt). Sedan han .. iordningbragt alla sina enskilda angelägenheter. CGvBrinkman (1834) hos Wrangel BrinkmTegn. 291. Urbina, hvilken .. såsom chef ledde .. (Ecuadors) öden, tills nytt presidentval hunnit iordningbringas. Andersson Verldsoms. 1: 201 (1853).
-GÖRA. göra (ngt) i ordning, färdigställa. Wahlenberg Lönd. 23 (1892). Likaså iordninggöras formar eller plåtar. Wirgin Bakv. 134 (1922).
-HÅLLA. hålla (ngt) i vederbörlig ordning l. i godt stånd l. skick; nästan bl. ss. vbalsbst. -ande. DA 1824, nr 186, Bih. s. 4. De öppna dikenas iordninghållande. Koch EmigrLand 329 (1910).
-LAGA. (†) göra l. ställa i ordning (ngt). FBremer (1821) i BremerBild 16. Jag måste själf en graf iordninglaga. Svärd VildBlom. 39 (1887).
-LÄGGA. lägga (ngt) i (vederbörlig) ordning. HLilljebjörn Hågk. 2: 49 (1867). Den stol, där hans kläder lågo iordninglagda. Agrell Tolstoj Kar. 2: 139 (1926).
-STÄLLA, -ning (föga br., TjReglArm. 1889, s. 341). ställa l. göra i ordning (ngt); ordna; äv. närmande sig bet.: inrätta, inreda. Linc. (1640; under dispono). Hennes K. Majestet täcktes .. befalla mig i ordningställa och med namn utmärka den örtesambling, som sal. D:r Hasselquist giort uti Ægypten. Linné Bref I. 1: 66 (1754). Atelieren iordningställdes uppe på vinden. Lundgren MålAnt. 1: 294 (1850, 1870). Bolaget (har) iordningställt särskilda matsalar och sovbaracker för .. arbetarna. SvD(A) 1931. nr 221, s. 22.
-SÄTTA. (mindre br.) sätta l. ställa l. göra i ordning (ngt), ordna; förr äv.: sätta (ngt) i godt stånd l. skick. Det gifves näppeligen .. (något) nöje, som på en gång så upfriskar et nedtryckt sinne och i ordningsätter vår kropp, som dans. SP 1792, nr 51, s. 2. Beskow (1853) i 3SAH 14: 105. Två .. bord .., med .. stolar omkring. iordningsatta framme på scenen. Agrell Pirandello 6Roll. 11 (1924).
Spoiler title
Spoiler content