SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1933  
IRLANDS- ir3lands~, äv. i3r- l. 40~, vard. -lans~.
Etymologi
[ssgsform till IRLAND]
i ssgr: som finnes på l. kommer från l. är utmärkande för Irland, irländsk.
Ssgr: IRLANDS-LÄRFT. (föga br.) handel. irländskt lärft. Almström Handelsv. 391 (1845). Schallenfeld Met. 55 (1886).
-MOSSA. benämning på de särskilt ymnigt vid Irland förekommande algarterna Chondrus crispus Lynb. o. Gigartina mamillosa Ag., karragen, pärlmossa. Wistrand Husmed. 311 (1840). Jönsson Gagnv. 346 (1910).
Spoiler title
Spoiler content