SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1934  
JANUS- ja3nus~.
Ordformer
(stundom skrivet ia-)
Etymologi
[jfr t. o. eng. janus- (i ssgr); ssgsform till JANUS, av lat. Janus, ingångens o. utgångens samt begynnelsens gud i det forna Italien, avbildad med två åt motsatta håll vända ansikten; jfr lat. janus, portvalv, janua, dörr; liksom sanskr. yāti, går, yānaḥ, bana, yānam, gång, fordon (jfr sv. dial. ån o. t. jahn, sträcka som man tar på sin lott vid skördearbete o. d., longob.-lat. janus, jordsträcka), till en ieur. rot i̯ā, i̯ē, gå, utvidgning av roten ei, i, gå (jfr ED, sbst.2, ID, sbst.3, ÅR)]
i ssgr.
1) i eg. bem., för att beteckna ngt ss. tillhörande l. framställande (osv.) guden Janus.
2) oeg. l. bildl.
a) anat. i fråga om dubbelmissbildning karakteriserad därav att två individers huvuden äro sammanväxta till ett med två, åt motsatta håll vända ansikten.
b) i annan anv.
α) med tanke på Janus' förmåga att samtidigt se åt två motsatta håll.
β) med tanke på det dubbla i Janus' framträdande (varigm hans väsen l. rätta natur blir svår(t) att bestämma).
Ssgr: JANUS-ANLETE~020 l. ~200. särsk. (i vitter stil l. poesi) till 2 b α. Till alla sidor blickar / det rika ljuset med sitt Janusanlet. Tegnér (WB) 3: 97 (1820).
-ANSIKTE~020 l. ~200. särsk. (i vitter stil) till 2 b β. Om man får tro almanackan .. bär mars månad (i fråga om väderleken) ett janusansigte. Topelius Planet. 3: 38 (1889).
(2 b β) -ARTAD, p. adj. Passionen framträdde hos dem (dvs. abbasiderna) janusartad: nu färdig att omfamna, nu att krossa. Lindberg Hârûn 43 (1900).
(2 a) -BILDNING. anat. konkret. 2NF 18: 659 (1912).
-HUVUD.
1) till 1. 2NF 12: 1260 (1910). (Romerskt) Kopparmynt med Janushuvud. SvUppslB 14: 313 (1933).
2) anat. till 2 a; jfr -BILDNING. Ekbohrn (1904). 2NF 18: 659 (1912).
3) (i vitter stil l. poesi) till 2 b α. AB 1838, nr 3, s. 2. På skuldran han (dvs. högtidsdagen) ett janushufvud bär, / som både framåt och tillbaka skådar. Anderson Dikt. 85 (1858).
(1) -TÄMPEL. (i fråga om förh. i det forna Rom). Centerwall Fornk. 51 (1881).
Spoiler title
Spoiler content