SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1934  
JUDAIST 1dais4t, m.||ig.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr JUDAISM]
1) (i fackspr.) person med judaiserande åskådning. SvTeolKv. 1930, s. 318.
2) kyrkohist. anhängare av judaismen (i bet. 3). Norlin Rudbeckius 55 (1860). Månsson Rättf. 2: 143 (1916).
Spoiler title
Spoiler content