SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1935  
KALIFORNIEN kal1ifω4rnien, äv. -få4-, l. 10302, n.; äv. (i ssgr) KALIFORNIA- kal1ifω3rnia~, äv. -få3-, l. KALIFORNIE- kal1ifω3rnie~ osv.
Etymologi
[av eng. (amer.) California, av span. urspr.]
namn på en stat i västliga delen av Förenta staterna. — särsk. (numera föga br.) i mer l. mindre bildl. anv. (med tanke på de guldfynd som 1848 gjordes i Kalifornien) om ngt som skänker rikedomar, ”guldland”, eldorado. Martensens Dogmatik är färdig om fjorton dagar. Den är ett andligt Californien. Bremer Brev 3: 175 (1849). Här (dvs. i Hälsingborg) är intet Californien. OPSturzen-Becker (1853) hos Sturzen-Becker 1: 194. Därs. 5 (1911).
Ssgr: A: KALIFORNIA-BAND. (†) om lysande gult band (med om guldet påminnande färg). SthmModeJ 1851, s. 5.
-PUMP. [jfr eng. Californian pump] tekn. kolvpump med liggande, dubbelvärkande cylinder (urspr. använd av guldgrävare i Kalifornien). AlnarpInvB 1892, s. 17. HufvudkatalSonesson 1920, 5: 25. SDS 1934, nr 276, s. 13.
B: KALIFORNIE-FARARE. person som far till Kalifornien. NVexjöBl. 1852, nr 28, s. 2. WoJ (1891).
Avledn.: KALIFORNIER, m.||(ig.). invånare i Kalifornien. SvMerc. 6: 441 (1761). SvD(A) 1925, nr 333, s. 9.
KALIFORNISK, adj. som tillhör l. härstammar från l. har avseende på Kalifornien. Tillkomsten af det kaliforniska guldet. SvT 1852, nr 18, s. 4. Den kaliforniska vakteln eller tofsvakteln (Callipepla californica). Stuxberg (o. Floderus) 3: 296 (1904). särsk. (numera föga br.) till KALIFORNIEN slutet, i överförd anv.: som erinrar om förhållandena i Kalifornien med tanke på dess egenskap av ”guldland”. Utgiften af något kaliforniskt honorarium. OPSturzen-Becker (1853) hos Sturzen-Becker 1: 192. Oskarshamn, staden som en gång med kalifornisk hastighet växte upp på sina klippiga branter. TurÅ 1911, s. 58.
Avledn.: kaliforniska, f. kalifornisk kvinna. Högberg Baggböl. 1: 77 (1911).
Spoiler title