SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1936  
KLAS kla4s, i bet. 1 m. l. r., i bet. 2 r. l. m., i bet. 3 m.
Etymologi
[av namnet KLAS (fsv. Klas, motsv. d. Klaus, mnt. Clawes, holl. Klaas, t. Klas, Klaus), kortform till NIKOLAUS (se NIKLAS, NISSE)]
1) [jfr motsv. anv. av t. Klas] (i vissa trakter, vard. o. skämts.) benämning på kaja. Kolthoff o. Jägerskiöld 92 (1896).
2) [jfr d. klas, holl. klaas] benämning på ett slags träblock som förr användes av valfångare vid valspäckets styckning. Röding SD (1798).
3) [jfr holl. Klaas Jacobsz, stor träklämma (”kniptång”) för böjning av plankorna efter båtens form] (†) skeppsb. i uttr. klas jakob, benämning på ett slags stor, med en järnhake o. d. försedd stång för böjning av plankorna efter båtens form. Clas Jacob (dvs.) en Stång med Jernhaka at böga Plankor. Rålamb 10: 34 b (1691). Därs. 35 b, 44.
Spoiler title