SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1937  
KOPEK kωpe4k, ngn gg ko- l. kå-, r. l. m. l. f. (KKD 3: 145 (1709) osv.), äv. n. (WoJ (1891; jämte m.), SvD(A) 1929, nr 18, s. 8 (i utvidgad anv.)); best. -en; pl. = l. (numera nästan bl. i bet.: kopekstycken) -er, i Finl. stundom -ar (jfr Bergroth FinlSv. 64 (1916)).
Ordformer
(förr äv. skrivet c-. ko- (co-) 1669 osv. ku- (cu-) 17091755. kåpp- 1709. -peck c. 17551845. -pek (-pec) 1669 osv. -pik 1709)
Etymologi
[jfr t. kopeke, eng. copeck, av ry. kopeika, av turk. köpek, hund. Benämningen anses härstamma från ett mynt från Timurs tid, kallat dinar köpeji, ”denaren med hunden”, med hånfull hänsyftning på den på myntet präglade bilden av ett lejon]
ryskt skiljemynt utgörande 1/100 av en rubel. Barckhusen Cotossichin 92 (1669). På tredie månaden (hade de sv. krigsfångarna) ingen copek .. åthniutit af deras penningeunderhålld. HH XXI. 1: 231 (1712); jfr slutet. Wi buro sten ock kalk, ock fingo om dagen .. 6 kopeker eller 6 öre s:mt i arbets lön. KKD 2: 87 (1718). Med .. (kosackens) Egen värija stack iag honom i hjel, och bekom af honom emot 1000 dahl(e)r i Kopeker. HFinlÖ 1: 396 (1730). Ahrenberg Karel. 177 (1894). — jfr KOPPAR-KOPEK. — särsk. (vard.) i utvidgad anv., i uttr. inte (icke) en kopek o. d., inte ett öre. Bland fint folk, som inte har en kopek utom den där kronan, de ha på handduken. Alving FrkVästervik 153 (1908). Jag står där och får inte ett kopek för allt mitt jobb. SvD(A) 1929, nr 18, s. 8. jfr: I hela det öfriga Tyskland gäller kungen af Preussen (Fredrik Wilhelm IV) i denna stund ej två kopek. AFSoldan (1848) hos Aho Soldan 95.
Ssg: KOPEK-STYCKE.
Spoiler title
Spoiler content