SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1937  
KRABBASNÅR krab3a~snå2r, n. (TextBildv. 39 (1925)); best. -et.
Etymologi
[av ovisst urspr.; senare ssgsleden sannol. bildad i anslutning till sv. dial. (Skåne) snärja (snårde, snårt) i dess speciella, tekniska bet.: iplocka (garn o. d.)]
vävn. ett slags, företrädesvis skånsk (allmoge)vävnad vars rätsida är försedd med upphöjda, vanl. snedställda mönsterfigurer, åstadkomna gm inplockning (”insnärjning”) för hand av olikfärgade trådar (på en skyttlad botten); äv. koll.; äv., mera abstr., om ifrågavarande vävnadssätt; jfr PLOCK. (Kudde) af krabbasnår. HemslöjdsutstSthm 1880, s. 230. Täcken i krabbasnår. RedNordM 1926, s. 58. SvKulturb. 7—8: 36 (1931).
Ssgr (vävn.): KRABBASNÅRS-TÄCKE. QvinlHemsl. 56 (1880).
-VÄVNAD. abstr. o. konkret. Täcke i krabbasnårsväfnad. QvinlHemsl. 55 (1880). Branting PrydnSöm 24 (1910; konkret).
Spoiler title
Spoiler content