SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1938  
KRYPTO- kryp1tω- l. -to- l. -tå-.
Ordformer
(förr äv. skrivet crypto-)
Etymologi
[jfr t. krypto-, eng. o. fr. crypto-, lat. crypto-, av gr. κρυπτο-, ssgsform av κρυπτός, dold, hemlig, till κρύπτειν, dölja (jfr APOKRYF, KRYPTA)]
(i fackspr.) ss. första led i ssgr: hemlig, lönnlig, fördold, förborgad.
Ssgr: KRYPTO-ARIAN10104. kyrkohist. person som i hemlighet omfattar den arianska läran. 1Saml. 8: 179 (1776).
-DEPRESSION10104. geol. o. geogr. av vatten dold sänka i jordytan; sjöbäcken vars yta ligger ovan havsytan, men vars botten når under denna. 2NF 6: 164 (1906).
-GAM, se d. o. —
-GRAFI1004. [jfr eng. cryptography] hemlig skrift, lönnskrift; chifferskrift. NSvMerc. 1762, s. 426. VFl. 1931, s. 38.
-GRAFISK1040. adj. till -GRAFI. Kryptografiska undersökningar. Bjurman Poe 282 (1916).
-GRAM104. text upptecknad med hemliga skrivtecken; chiffertext. 2UB 10: 137 (1906).
-KALVINISM 10104, förr äv. -KALVINISMUS. kyrkohist. i senare hälften av 1500-talet uppträdande kyrklig (teologisk) riktning, vilken ansågs vilja på ett förtäckt sätt i den luterska kyrkoläran införa den kalvinska uppfattningen, i sht om nattvarden. Humble Novator 2 (1728).
-KALVINIST10104. kyrkohist. anhängare av kryptokalvinismen; person som i hemlighet hyllar Calvins lära. ConvLex. (1821). Pleijel LuthBekänn. 183 (1936).
-KALVINISTISK101040. kyrkohist. adj. till -KALVINISM o. -KALVINIST. (Rydberg o.) Tegnér Engelhardt 3: 233 (1837).
-KRISTALLIN10104, adj. miner. = -KRISTALLINISK. Ramsay GeolGr. 109 (1909).
-KRISTALLINISK101040. miner. om mineral l. bärgart: vars kristalliniska struktur först vid mikroskopisk undersökning framträder för ögat. HSjögren Min. 40 (1880).
-PAPISM1004. i sht kyrkohist. Lundström LPGothus 1—2: 122 (1893).
-PAPIST1004. i sht kyrkohist. Rydberg Vap. 185 (1891).
-PAPISTISK10040. i sht kyrkohist. adj. till -PAPISM o. -PAPIST. Johan III:s kryptopapistiska .. sträfvanden. Lundström LPGothus 1—2: 118 (1893).