SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1938  
KRYSOPRAS kry1sωpra4s l. krys1-, l. -so- l. -så-, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(förr äv. skrivet chrys-. Anm. Ordet är tidigast anträffat i den lat. formen crisoprassus. Upp. 21: 20 (NT 1526))
Etymologi
[jfr t. chrysopras, eng. chrysoprase, fr. chrysoprase, av lat. chrysoprasus, av gr. χρυσός, guld (se KRYSO-), o. πράσον, lök]
miner. av nickeloxid färgad, vackert äppel- l. lökgrön varietet av kalcedon, använd ss. ädelsten; äv. om enskilt stycke (ädelsten) av detta mineral; förr sannol. äv. om andra liknande ädelstenar, särsk. om ngn varietet av beryll. Chrysopras .. Är en Topas af grön färg med gult blandad. Wallerius Min. 118 (1747). ASjögren Min. 118 (1865). En gyllene sigillring med en stor krysopras. Hallström Halbe Io 116 (1918).
Ssgr: KRYSOPRAS-BROTT. jfr BROTT I 6. JernkA 1828, 1: 409.
Spoiler title
Spoiler content