SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1938  
KURTISERA kurtise4ra, i Sveal. äv. -e3ra2, v. ade, äv. (i Finl., i vissa trakter, vard.) -te, -t, -t (ipf. -ade HSH 12: 214 (1599) osv. -te Runeberg ESkr. 2: 193 (1833), Bergroth FinlSv. 76 (1916). sup. o. p. pf. -t Bergroth FinlSv. 76 (1916; anfört ss. mera sällan förekommande än motsv. form i ipf.)). vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr KURTIS.
Ordformer
(cortiz- 15991710. cortoc- c. 1651. courtis- (-ic-) 16421868. kurtis- (cur-) 1781 osv.)
Etymologi
[liksom t. kurtisieren av fr. courtiser, till cour, hov (se KUR, sbst.4)]
1) (†) förlusta sig (vid hovet). Efter aftonmåltiden cortizerades der med dansande och annat kortwill. HSH 12: 214 (1599).
2) uppträda på ett särskilt hövligt o. insmickrande sätt mot (ngn); numera uppfattat ss. bildl. anv. av 3: ställa sig in hos, fria till. H. Ex:tz begärde H. K. M:tt techtes sända någre neder till .. (det siebenbürgenska sändebudet), som äta med honom och courtiseran. RP 12: 38 (1647). Kurtisera de förnäma. Weste FörslSAOB (1823; angivet ss. fam.). Även om en poet .. är så pass stolt att han icke vill kurtisera torgpublikens smak. Fröding ESkr. 2: 168 (1894). I längden går det icke för ryssarna att kurtisera kapitalisterna i vissa andra länder och förfölja dem i andra och inom landet. ST(A) 1929, nr 214, s. 4.
3) om man: uppvakta (en kvinna) i syfte att vinna hennes gunst, (mer l. mindre lättfärdigt) göra (ngn) sin kur; flörta; ngn gg äv. (vard.) om kvinna: låta sig kurtiseras; flörta; ”ögonhångla”; förr äv. i förb. kurtisera för ngn, slå sig ut för ngn. Tegnér SvBild. 109 (cit. fr. c. 1651). Kurtiserar han för henne ännu? Lindegren 1: 21 (1805). Tror du, att en flicka behöfver älska, därför att hon kurtiserar? Bergman HNådT 173 (1910). En av storfurstarna .. började något spritpåverkad ostentativt kurtisera den sköna och göra henne sina förslag. SvD(A) 1934, nr 232, s. 7. Överklassens jäntor, som .. låg halvnakna vid stränderna och lät kurtisera sig hela dan av karlslokar. Hellström Storm 56 (1935). jfr: Så ta'er han på håfuera / För Jungfrun lijk som förr thet kallas courtisera. Lucidor (SVS) 123 (1669). — särsk. (†) i uttr. kurtisera med ngn, göra ngn sin kur, ”flörta” med ngn; äv.: bedriva kurtis l. älskog med ngn. BtHforsH 3: 184 (1642). Togz Hundhuffwudh i arest på pricassen, för det han cortizerat medh en rysk prästhustru. HH XVIII. 4: 42 (1710). Men hon tyckte mera / Om mitt torp i skogen, / Än att kurtisera / Med en glop som han. Sehlstedt Utk. 75 (1857).
Spoiler title
Spoiler content