SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1938  
KVIDD kvid4, m. l. f. l. r.; best. -en; pl. -er; l. KVIDDA kvid3a2, f. l. r.; best. -an; pl. -or.
Ordformer
(förr äv. q-. kvid 1885. kvidd 1734 osv. kvidda 1790 osv. pl. kvidder 1734 osv.; kviddor 1723 osv.)
Etymologi
[sv. dial. kvidd]
(i sht i vissa trakter) fisken Phoxinus phoxinus (Lin.) Agassiz, alkuva, elritsa, äling; i koll. anv. vanl. i formen kvidd. Qviddor, som ej duga til annat, än sättia på krok, emedan the äro små. Tiselius Vätter 1: 107 (1723). Stora stim av kvidd. Forsslund Bergf. 103 (1919). Wirgin Häls. 3: 333 (1933).
Ssgr: KVIDD-HÅV. (i sht i vissa trakter) för fångst av kvidd. Heidenstam Alienus 3: 58 (1892).
-SLÄKTE(T). zool. SvUppslB (1933).
Spoiler title
Spoiler content