SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1941  
LÄDDIKA läd4ika l. läd3ika2, r. l. f.; best. -an; pl. -or ((†) -er TullbSthm 1536, s. 53 a, Hortulanus Rekn. C 4 a (1638)).
Ordformer
(lad- 15441640. led- 1585. låd(h)- 15381729. läd- 15361924. lädd- 1784 osv. -ek- 15381640. -ick- 15431917. -ik- 1536 osv.)
Etymologi
[fsv. ladhika, sv. dial. låd(d)ika, läd(d)ika; jfr d. lædike, ä. d. äv. ladike, nor. lædik; av mnl. ladic, ladicke, -eke, -ich, m.; jfr mnt. ledeken (t. lädchen); diminutivum till mnl. o. mnt. lade (se LÅDA, sbst.1)]
(numera nästan bl. i c) liten låda. VarRerV 31 (1538). Cellarius 71 (1729). — särsk.
a) (†) om låda av viss storlek, rymmande viss mängd ”lådsocker”; jfr LÅDA, sbst.1 1 a. X lädiker sucker. TullbSthm 1536, s. 53 a. HFinlH 8: 213 (1555).
b) om låda i bord l. disk l. skåp o. d., draglåda, skjutlåda. 2SthmTb. 1: 32 (1544). Ett Skåp medh åtskillige Lådicker. CivInstr. 316 (1626).
c) (bygdemålsfärgat o. i musealt fackspr.) om liten låda upptill vid ena kortsidan inuti kista o. d., kistlåda, ”kisteläddika”. BoupptVäxjö 1784. Den läddika, som plägar förekomma i nutidens bondkistor. Hildebrand Medelt. 1: 151 (1880). Fatab. 1924, s. 87. jfr KISTE-LÄDDIKA.
Ssgr: A (†): LÄDDIKA-SOCKER, se B.
B: LÄDDIKE-LOCK, n. (bygdemålsfärgat) Bondeson NAllmogBer. 43 (1888).
-SOCKER. (-ka- 1548. -ke- 15431569) (†) = låd-socker. TullbSthm 8/11 1543. KlädkamRSthm 1567—69 D, s. 8 a. jfr PKlason i FestskrKlason LXXI (1910).
Spoiler title
Spoiler content