SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1939  
LAMMANDE, sbst., se lamma, v.2