SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1940  
LISPUND lis3~pun2d, äv. 4~1 (li`sspúnnd Dalin), n.; best. -et; pl. =.
Ordformer
(libss- 1686. liffz- 15231530. lifz- 1712. liiss- 1539. lijs- 16491654. lips- (-pz-) 15231680. lis- 1530 osv. liss- (-sz-) 15391782. lits- 1696. lÿffz- 1583. -pon 1600. -pund(ht) 1523 osv.)
Etymologi
[fsv. lifspund, lispund, lifpund; jfr ä. d. lispund, liuspund, d. lispund, fnor. lífspund, t. liespfund; av mnt. lispunt, livespunt, av livesch punt, eg.: liviskt pund]
(förr) äldre, i Skandinavien, norra Tyskland o. östersjöländerna använd viktsenhet, i allm. motsv. 20 skålpund o. enligt det vanligaste sv. viktsystemet (den s. k. viktualievikten) i det närmaste lika med 8,5 kg., i Sv. officiellt avskaffad 1855, men allmänt bruklig åtm. inemot slutet av 1800-talet; jfr PUND. G1R 1: 135 (1523). For 1 Liisspund (beräknar man) 14 skalpund. ArkliR 1539—41, avd. 3. Ett lispund Smör. Lagförsl. 34 (1609). 20 Marcker, är ett Liszpund. AJGothus ThesArithm. 131 (1621). De Geer Minn. 2: 136 (1892). Nilsson FestdVard. 125 (1925). — särsk. med tillagd bestämning angivande det viktsystem enligt vilket vikten i fråga beräknas. 1 lispund besmansvigt. Falkman Mått 1: 379 (i handl. fr. 1625). Ett Liszpundh Jern- och Koppar Wicht .. Ett Liszpundh Victualie Wicht. PlacatMåttWicht 1665, s. A 4 b. SvUppslB (1933). jfr BESMANS-, BÄRGS-LISPUND.
Ssgr (förr): A: LISPUND-ANKARE. (†) ankare (se ANKARE, sbst.2) vägande ett lispund. SthmStadsord. 1: 111 (1654).
-TAL.
1) antal(et) lispund. SUFinlH 5: 270 (1618).
2) (†) ss. beteckning för att ngt förefinnes l. levereras i (hela) lispund; i uttr. lispundtal ngt l. i lispundtal. VRP 28/3 1726. Lispundtal smör och ost. Wrangel MvSchwerin 221 (cit. fr. 1838).
-TALS, adv. (lispund- 1618 osv. lispunde- 1649) i (hela) lispund. SUFinlH 5: 270 (1618). Cannelin (1921).
-VIKT, se C.
-VIS, n. (†) i uttr. uti lispundvis, i hela lispund. GT 1788, nr 34, s. 4.
B (†): LISPUNDE-TALS, se A.
C: LISPUNDS-VIKT. (lispund- 1880. lispunds- 1665 osv.)
1) viktlod vägande ett lispund. DA 1824, nr 1, Bih. s. 5.
2) om lispund (enligt visst viktsystem). Så blifwer och Liszpundhz- och Skieppundhz Wichterne tweggehanda. FörordnMåttWicht 1665, s. A 4 b. Heckscher SvEkonH 1: 232 (1935).
-VIKTIG. (†) som väger ett lispund. Castrén Res. 2: 413 (1848). WoJ (1891).
-VIS, adv. i hela lispund. DA 1825, nr 24, s. 4.
Spoiler title