SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1941  
LJUMSKE jum3ske2, förr äv. LJUSKE l. LUSKE, r. l. m.; best. -en; pl. -ar; förr äv. LJUMSKA, sbst.1, l. LJUSKA l. LUSKA l. LÖMSKA, sbst.1, r. l. f.; best. -an; pl. -or l. -er (möjl. att hänföra till en motsv. sg.-form på -e; BOlavi 136 b (1578), DA 1771, nr 213, s. 3).
Ordformer
(förr äv. ju-, liu-, liv-. liömsk- 1690. ljumsk 1877. ljumsk- c. 1635 osv. ljusk- 15381778. lusk- 1697. lömsk- 17221771. -ka, nom. c. 16351767. -ka, oblik form 15381789. -ke 1538 (nom.) osv.)
Etymologi
[fsv. liumske, liuske; jfr sv. dial. ljoska, ljuske, lyske, fd. liuskæ, d. lyske; trol. tidigt medeltida lån från vgerm. spr., mnt. lēsche, leische, holl. lies, feng. lēosca; av omstridt urspr.; m i ljumske är sekundärt]
sammanfattande beteckning för den snedgående fåra som går mellan buk o. lår (lår- l. ljumskvecket) o. de närmast denna belägna kroppspartierna (på människa l. däggdjur, särsk. husdjur). En svulst, böld i ljumsken. VarRerV 6 (1538). (En man) leed en stoor plåga af Colica, .. Wärken begynnes uthi Liömskan. Tranæus Medewij 59 (1690). Retzius Djurr. 130 (1772; på däggdjur). LB V. 2: 131 (1908; på nötkreatur). — särsk. i utvidgad anv., om bogveck; i ssgn BOG-LJUMSKE.
Ssgr (i sht anat.): A: LJUMSK-BAND. ligament som går från främre övre tarmbenstaggen till blygdbenet. Hartelius Anat. 82 (1874).
-BROCK. (ljumsk- 1795 osv. ljumske- 17811872) med. o. veter. brock i ljumsken, ingvinalbrock. VetAH 1781, s. 139 (hos människa). Vennerholm o. Svensson 74 (1892; hos hingst o. svin).
-BÖLD. (ljumsk- 1807 osv. ljumske- 18071872) med. o. veter. böld i ljumsken. Möller (1807).
-FÅLL. på djur; jfr -VECK. Juhlin-Dannfelt (1886).
-KANAL(EN). (ljumsk- 1874 osv. ljumske- 1875) kanal l. springa som genomsätter bukväggen i ljumsktrakten o. bl. a. innesluter hos mannen sädessträngen, hos kvinnan det runda moderbandet, ingvinalkanal(en). Hartelius Anat. 82 (1874).
-KÖRTEL. (ljumsk- 1778 osv. ljumske- 1786 1799. ljumsko- 1713) körtel i ljumsken, ingvinalkörtel. Lindestolpe Frans. 47 (1713).
-PARTI. om kroppsparti. LAHT 1898, s. 20.
-RING. om ljumskkanalens båda öppningar. Sjöstedt Husdj. 1: 57 (1859).
-SPENE. zool. på djur: spene i ljumsktrakten; jfr BRÖST-, BUK-SPENE. Retzius Djurr. 130 (1772).
-TRAKT(EN). Sjöstedt Husdj. 1: 53 (1859).
-ÖPPNING. = -RING. Müller LbAnat. 124 (1905).
B (numera knappast br.): LJUMSKE-BROCK, -BÖLD, -KANAL(EN), -KÖRTEL, se A.
C (†): LJUMSKO-KÖRTEL, se A.
Spoiler title
Spoiler content