SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1941  
LUES 4es, r.
Etymologi
[av lat. lues, smittosam sjukdom, eg.: oren fuktighet, till luere, spola, skölja. I bet. ’syfilis' elliptiskt för det nylat. uttr. lues venerea, venerisk smitta]
med. syfilis. DuodSanal. (1885). Hygiea 1916, s. 214.
Ssgr (med.): LUES-BEHANDLING.
-PATIENT.
-SMITTAD, p. adj.
Avledn. (med.): LUETIKER, m.||ig. person behäftad med syfilis. Hygiea 1915, s. 406.
LUETISK, adj. som har avseende på l. som beror på syfilis; äv.: behäftad med syfilis. ASScF XIX. 10: 33 (1893). LbKir. 2: 160 (1922).
Spoiler title
Spoiler content