SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1942  
MAGASINERA mag1asine4ra, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr MAGASINAGE (se avledn.).
Ordformer
(magas- 1820 osv. magaz- 17941869)
Etymologi
[jfr d. magasinere, t. magazinieren; jfr äv. fr. emmagasiner; avledn. av MAGASIN]
1) (i sht i fackspr.) lägga (ngt, i sht en handelsvara) i magasin l. på lager; förvara (ngt) i magasin; stundom: upplägga förråd av (en handelsvara o. d.). Cederhjelm Handtv. 13 (1794). Magasinerad spannemål. SC 1: 533 (1820). Lang FinlSjör. 2: 70 (1910). — särsk.
a) ställa undan o. förvara (möbler o. d. ngnstädes, t. ex. i magasinslokal, på vind o. d.) för längre l. kortare tid. Vi får magasinera våra möbler på grannens vind, tills vi får en egen våning. Magasinering av möbler m. m. SDS 1928, nr 271, s. 15.
b) i museum o. d.: (på grund av brist på utrymme) lägga l. placera (museiföremål o. d.) i magasinslokal (varigm det icke blir omedelbart tillgängligt för betraktande l. undersökning). 2SAH 62: 53 (1885). MeddSlöjdF 1898, 2: 26. Tyvärr har utrymmesbrist nödgat till magasinering av även högklassiga föremål. SvD(A) 1934, nr 83, s. 9.
c) i allmännare anv. (utan direkt tanke på inläggning i en magasinslokal): förvara (ngt) för framtida användning l. behov; samla (ngt). (Onkel Toms) fickor voro fulla af diverse små lockande artiklar, som han i fordna dagar magasinerat åt sin massers barn. Callerholm Stowe 175 (1852). Jordens förmåga att magasinera och kvarhålla det nödvändiga vattnet. SvSkog. 17 (1928). SvGeogrÅb. 1929, s. 139. jfr VATTEN-MAGASINERANDE.
2) i bildl. anv. av 1 (jfr 1 c): samla l. hopa (ngt); ”lägga (ngt) på hög”. Kunskaper, om man så kan kalla en massa magasinerade utanlexor. Wetterbergh SamhKärna 1: 74 (1857). Då vattenångan .. kondenseras, frigöres åter det bundna (”magasinerade”) värmet, uppvärmande atmosfären — ofta på en aflägsen ort. Moll Fys. 2: 26 (1898). Hon hade magasinerat sina bekymmer och sin oro så länge att de blevo henne övermäktiga. Söderhjelm MVärld 1: 124 (1929). — jfr VÄRME-MAGASINERING.
Särsk. förb.: MAGASINERA IN 10010 4. (tillf.) till 2, bildl.: samla, magasinera. Levertin Diktare 9 (1898). jfr inmagasinera.
Ssgr: (1) MAGASINERINGS-BRYTNING. (numera knappast br.) bärgv. magasinsbrytning. JernkA 1904, s. 381. BonnierKL 5: 32 (1924).
-FÖRMÅGA. förmåga att magasinera ngt; särsk. till 2. Ackumulatorers kapacitet (magasineringsförmåga) brukar angifvas i ampèretimmar. NF 19: 217 (1895).
-PLATS. särsk. till 2. (Trossfyllningarna i golven) utgöra en .. magasineringsplats för smittoämnen under åratal. TT 1883, s. 57.
Avledn.: MAGASINAGE, n. (Bonsdorff Kam. 990 (1833) osv.), äv. r. l. f. (Ahlman (1872)). [av fr. magasinage] (i fackspr.) till 1: magasinering; särsk. övergående i bet.: avgift l. kostnad för magasinering, magasinshyra. Salander AnmMynt 13 (1753). WoJ (1891).
MAGASINERBAR, adj. som kan magasineras.
1) till 1, om handelsvara. MosskT 1889, s. 460.
2) till 2. Medan Curie m. fl. uppfattade emanationen som ett slags magasinerbar energi (så osv.). KemT 1908, s. 212.
Spoiler title
Spoiler content