SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1943  
MATERIALISTISK mat1erialis4tisk l. 01—, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. materialistisch; till MATERIALIST, sbst.1]
1) motsv. MATERIALISM 1 a o. MATERIALIST, sbst.1 1: som omfattar l. hyllar l. hör till l. överensstämmer med l. grundar sig på materialismen. Ha en materialistisk livsåskådning. Till grund för hela .. (1700-talets) bildning låg en materialistisk åsigt af verlden. Tegnér (WB) 3: 148 (1817). Denna lifsåskådning är öfvervägande materialistisk, d. v. s. förnekar eller ignorerar menniskans andliga väsen och detsammas lifsbehof, qväfver så hennes religiösa begrepp. PT 1910, nr 266 A, s. 3.
2) motsv. MATERIALISM 1 b o. MATERIALIST, sbst.1 2: som beror på l. är ett utslag av materialism; jordbunden; som blott ser till egen fördel, vinning, bekvämlighet o. njutning, egoistisk; krass o. cynisk. En (krasst) materialistisk syn på tillvaron. Hvilken materialistisk idé, att samla alla penningar på ett enda hufvud. Almqvist Törnr. 3: 140 (1850). Fahlbeck Världsåsk. 30 (1910).
3) motsv. MATERIALISM 1 c, i uttr. materialistisk historieuppfattning [efter t. materialistische geschichtsauffassung], särsk. ss. beteckning för den av K. Marx o. Fr. Engels grundlagda historieuppfattning som ser orsakerna till alla samhällsföreteelser i tekniken o. samhällets ekonomiska struktur. 2NF 17: 1240 (1912). Heckscher SvEkonH 1: 11 (1935).
Spoiler title
Spoiler content