SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1943  
MATRIS matri4s, r. l. f.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(-ice 16481918. -is 1804 osv. -iz 18371920)
Etymologi
[jfr t. matrize; av fr. matrice, av lat. matrix (gen. -īcis), moder, livmoder; besläktat med mater, moder. — Jfr PATRIS]
1) (i fackspr.) fördjupad form vari föremål kunna formas gm stöpning, gjutning, prägling, pressning o. d.; negativ avformning av ett föremål; (gjut)form av en modell (trycksats, klisché, typ o. d.) l. avtryck (i papp) av en trycksats l. typ l. klisché för stereotypering; under stämpel (med graverade fördjupningar) i en formpress; präglingsstamp för mynt, medaljer o. d. ConsAcAboP 1: 367 (1648). VetAH 1820, s. 217 (för stämpeltillvärkning). Pasch ÅrsbVetA 1837, s. 49 (för tygtryck). Grafström Kond. 260 (1892; för formning av bakvärk). Nitarna tillverkas i sluten matriz. HufvudkatalSonesson 1920, 1: 514. 3NF 13: 1026 (1930). jfr BLY-, NÅL-, PAPPERS-, PRÄGLINGS-, RING-, STIL-MATRIS m. fl. särsk.
a) tekn. ring vari plåtkärl formas gm pressning l. dragning. 2UB 6: 131 (1904).
b) form l. likare som brukas för kontroll av ett fabrikats dimensioner. PT 1900, nr 56 A, s. 2.
c) tandtekn. form använd vid tandfyllningar; gjutform för framställning av löständer. SkandTTandläk. 1888, s. 5.
2) mat. system av tal ordnade i ett rektangulärt fält med m rader och n kolumner. SvUppslB (1934). 3NF 23: 95 (1937).
Ssgr (i allm. till 1, boktr.): MATRIS-BEHÅLLARE, r. l. m. behållare l. magasin för matriserna i en sättmaskin, matrismagasin. 2UB 10: 201 (1906).
-GRAVÖR. tekn. stilskärare. Fahlgrén Boktr. 115 (1853).
(1 e) -KLAMMER. tandtekn. hållare för matrisens anbringande i munnen. OdontT 1893, nr 2, s. 25.
-KORG. i sättmaskin: (trubbvinklig) ram på vilken matriserna äro upphängda i metalltrådar. 2NF 28: 124 (1918).
-MAGASIN. matrisbehållare. NordBoktrK 1906, s. 395.
(2) -MEKANIK. fys. kvantamekanik. SvUppslB (1934).
-MJÖL. visst slags bindmedel som användes till att fylla alla ”utgångar” i en pappersmatris vid stereotypering, matrispulver. 2NF 26: 1301 (1917).
-PAPP. särskilt preparerad papp som användes till matris vid stereotypering. VaruhbTulltaxa 1: 250 (1931).
-PAPPER. papper som användes till framställning av pappersmatriser. 2UB 10: 232 (1907). Kroon Reprodukt. 69 (1935).
-PLATTA, r. l. f. tekn. del av en smidespress. HufvudkatalSonesson 1920, 1: 521.
-PULVER. matrismjöl. VaruhbTulltaxa 1: 53 (1931).
-SATS. hela förrådet av matriser i en sättmaskin. 2UB 10: 203 (1906).
-TANGENT. på sättmaskin: tangent som utlöser en matris. NordBoktrK 1907, s. 438.
Avledn.: MATRISERING, r. boktr. till 1: tillvärkning av matriser. NoK 20: 136 (1923).
Spoiler title
Spoiler content