SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1945  
MUSKAT muska4t, r. l. m. ((†) n. Rålamb 13: 156 (1690), Lindfors (1824)); best. -en; pl. -er (G1R 11: 77 (1536) osv.) ((†) = (ApotT 1698, s. 51); -en TullbSthm 1539, s. 2 b; -ur BtFinlH 4: 219 (1563); muscade HovförtärSthm 1690 A, s. 998).
Ordformer
(mo- 15391788. mou- 1739. mu- 1536 osv. -scade, pl. 1690. -skaden- 1672 (: Muskaden wijn). -skat (-sc-, -sch-, -th) 1536 osv. -skatt 15391698)
Etymologi
[fsv. muskat; jfr d., nor. o. isl. muskat, mnt. muschate, holl. muskaat, t. muskat, eng. muscat, fr. muscat, muskatdruva, muscade, muskotnöt; av mlat. (nux) muscata, muskotnöt, till senlat. muscus (se MYSK, sbst.1). — Jfr MUSKOT, sbst., MUSKATELL]
1) (numera knappast br.) muskotnöt, muskot; vanl. (o. numera bl.) koll. (i sg. o. pl.). Negliker, Muskater, Canell. G1R 11: 77 (1536). Rätta .. (spenaten) an medh Muskath och Gredda. Salé 102 (1664). Tag ett Muscat, rijf det sönder, och gif .. (den sjuka hästen) in medh sööt Miölk. Rålamb 13: 156 (1690). Jönsson Gagnv. 242 (1910).
2) om vissa andra frukter l. om växter o. d. med mer l. mindre utpräglad kryddoft (myskdoft).
a) ss. förled i ssgr.
b) (mera tillf.) elliptiskt för: muskatdruva. Sahlstedt (1773). Hammar (1936).
3) muskatell (se d. o. 1), muskatellvin. HovförtärSthm 1745 B, s. 38. Hvar qväll då stiftsfrun tar emot / Vid l'hombrebordet och muskaten. Snoilsky 4: 26 (1887). Cederschiöld Maghreb 36 (1918).
Ssgr (i allm. till 1): A: MUSKAT-BALSAM. [jfr t. muskatbalsam] farm. muskotbalsam. Rosendahl Farm. 97 (1895).
-BLOMMA, r. l. f. (-at- 16291895. -ata- 15381640. -atar- 1563. -ate- 15401650) [fsv. muscatblomer, pl.; jfr d. muskatblomme, mnt. muschatenblome, holl. muskaatbloem, t. muskatblume] (numera bl. tillf.) muskotblomma. VarRerV 31 (1538). Rosendahl Farm. 96 (1895).
Ssg: muskatblom-, förr äv. muskateblommer-olja, r. l. f. (muskatblom- 1895. muskateblommer- 1613) farm. muskotblomolja. Chesnecopherus RegIter E 1 a (1613). Rosendahl Farm. 96 (1895).
(2) -DRUVA. [jfr t. muskattraube] benämning på vissa slag av (ljusa, avlånga) druvor (varav muskatellvin framställes). BBergius PVetA 1780, 1: 238. LAHT 1930, s. 313.
-KLARET. (†) klaretvin kryddat med muskot. VinkällRSthm 1585.
(1, 2) -LUKT. (numera bl. tillf.) mysk- l. muskotlukt. Linné Diet. 2: 99 (c. 1750).
-NÖT, r. l. f. (-at- 17121934. -ate- 1613 (: Muskate nott Balsam)) [jfr t. muskatnuss] (numera mindre br.) muskotnöt. Spegel 304 (1712). SvUppslB 19: 372 (1934).
Ssgr: muskatnöt-balsam. (†) muskotbalsam. Chesnecopherus RegIter D 4 b (1613).
-olja, f. (†) muskotolja. Chesnecopherus RegIter E 1 a (1613).
-träd. (numera mindre br.) bot. muskotträd. Jönsson Gagnv. 278 (1910).
-OLJA, r. l. f. (-at- 1589 osv. -aten- 1613) farm. muskotolja. Berchelt PestOrs. G 7 a (1589).
(2) -PÄRON. [jfr d. muskatpære, t. muskatbirne] (numera föga br.) trädg. benämning på ett slags päron med en säregen kryddsmak; jfr muskatell 2 c, desmans-päron. Björkegren 1837 (1786). SAOL (1900).
(2) -RENETT. (†) ett slags äpple med en säregen kryddsmak. Eneroth Pom. 2: 97 (1866).
(2) -ROS. [jfr d. muskatrose] (†) rosen Rosa moschata Mill., bisamros. AHB 54: 54 (1871).
(2 b) -RUSSIN. [jfr d. muskatrosin] (numera knappast br.) russin av muskatdruva. Jungberg (1873). Hallstén o. Lilius (1896).
-SKIMMEL. [jfr d. muskatskimmel, t. muskatschimmel. Djurets färg påminner om muskatnötens] (†) ljust rödgrå l. brungrå skimmel med grå l. svart man o. svans. Billing Hipp. 123 (1836). ÖgHushSällskH 1885, s. 214.
Ssg: muskatskimmel-sto. (†) PT 1758, nr 60, Bil. s. 2.
(1, 2) -SMAK. (numera bl. tillf.) mysk- l. muskotsmak. Eneroth Pom. 2: 366 (1866).
(2) -SMULTRON. bot. smultronarten Fragaria moschata Duch. SvUppslB 30: 1264 (1937).
-SMÖR. [jfr t. muskatbutter] farm. muskotsmör. Blomstrand OrgKemi 79 (1877).
(2) -TISTEL. (†) (den i sht nattetid välluktande) växten Carduus nutans Lin., nicktistel. Serenius Kkkk 2 a (1757).
-TRÄ. (muskat- 1758. muskate- 1650—55) (†)
2) [jfr t. muskatholz] (rödbrunt, svartfläckigt) trä från det sydamerikanska trädet Piratinera (Brosimum) guianensis Aubl., ”letternholts”. HusgKamRSthm 1650—55, s. 189.
-TRÄD. (numera mindre br.) muskotträd. Heinrich (1814). Jönsson Gagnv. 242 (1910).
(jfr 3) -VIN. (-at- c. 1750 osv. -aten- 1672) [jfr t. muskatwein] muskatell (se d. o. 1). BoupptSthm 19/7 1672, Bil. Leufvenmark Vin. 2: 102 (1870).
B (†): MUSKATA-BLOMMA, se A.
C (†): MUSKATAR-BLOMMA, se A.
D (†): MUSKATE-BLOMMA, -NÖT, -TRÄ, se A.
E [efter t. muskaten-] (†): MUSKATEN-OLJA, -VIN, se A.
Spoiler title
Spoiler content