SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1949  
O- ssgr (forts.):
OBLEKT, p. adj. (-ckt(t) 15431729. -gtt 1571. -kt 1638 osv.) om väv, garn, lin o. d.: som icke undergått blekning; jfr bleka, v.3 1 c. Oblecktt rysse lärefftt för 10 marck. TullbSthm 18/8 1543. Cornell NorrlKyrklK 259 (1918).
OBLESSERAD. (föga br.) som undgått att bli sårad. Runeberg ESkr. 1: 193 (c. 1836).
Spoiler title
Spoiler content