SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1949  
O- ssgr (forts.):
ODELT, se odelad.
ODEMOKRATISK. icke demokratisk; som icke överensstämmer med l. som helt avviker från förhållandena i en demokrati l. en demokrats tänkesätt l. grundsatser o. d. Bratt KonsulTerr. 5 (1922).
Avledn.: odemokratiskhet, r. l. f. Hallström Händ. 14 (1927).
Spoiler title