SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1949  
O- ssgr (forts.):
ODISTILLERAD, se odestillerad.
ODISTINGERAD, förr äv. ODISTINGVERAD, p. adj.
1) (†) icke indelad l. graderad (med mätskala). Rålamb 1: 44 (1690).
2) (föga br.) icke (klart) åtskild (från andra) l. framhävd; omarkerad; otydlig. Wallin Bref 231 (1849). Kuylenstierna-Wenster Ber. 205 (1898).
Spoiler title
Spoiler content