SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1949  
OFFERERA of1ere4ra, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade ((†) pr. sg. -er Schück VittA 1: 182 (i handl. fr. 1651), Grubb 904 (1665); ipf. -te Porthan BrCalonius 184 (1795); sup. -t Porthan BrSamt. 1: 238 (1800)). vbalsbst. -ANDE, -ING.
Ordformer
(offerer- 1614 osv. of(f)rer- 16531899 (arkaiserande))
Etymologi
[liksom d. offerere av t. offerieren, bildat till fr. offrir l. lat. offerre, eg.: frambära, av lat. ob-, mot, o. ferre, bära (rotbesläktat med BÄRA, v.); jfr it. offrire. — Jfr OFFER, OFFERT samt OBLAT]
ställa (ngt) till ngns förfogande l. disposition, erbjuda, tillbjuda; stundom övergående i bet.: förära; äv. refl.: erbjuda sig; numera nästan bl. handel. (se b). Petreius Beskr. 2: 165 (1614). I denne beswärlige Fegde Tijd .. will Adelen præsentere och offerere H: Kong: Mtt. .. den Tijonde Man af alle dehres bönder. RARP 1: 36 (1627). Nÿåhrs gåfwerna .., som på H: K. Maÿtz wägner skolle blifua offererade. KlädkamRSthm 1637 B, s. 27 a. Iag offererar mig än yterligare till mon cher freres tienst. SvBrIt. 2: 18 (1690). Nu samlas alla stånden på Riddarehuset för att en corps gå upp och offerera hertigen kronan. HT 1918, s. 190 (1809). Almqvist Hind. 93 (1833). Elkan Hall 244 (1899). — särsk.
a) (†) med avs. på bok, skrift o. d.: tillägna (o. överräcka), dedicera. Sigfridi b 4 b (1619). Hiärne Berghl. 434 (1687).
b) (fullt br.) handel. göra (ngn) ett anbud på (ngt), erbjuda, tillbjuda, utbjuda, göra en offert. Zettersten AnmMynt 166 (1771). De utförde vanlige försälgningspriser äro redan drägelige; men derå offererar jag ännu en förmån af 20 procent. VDAkt. 1789, nr 352. (Vi) ha nöjet offerera fast på hand mot omgående svar: 50 skr Patentmjöl till Kr. 42. — pr 100 kg. Holmqvist SvHandelsbr. 38 (1929).
Avledn.: (b) OFFERENT104, m.||ig. handel. o. jur. person som ger offert. AB 1900, nr 259, s. 4. 3NF (1931).
Spoiler title
Spoiler content