SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1950  
O- ssgr (forts.):
OLIMITERAD, p. adj. obegränsad; oinskränkt; numera företrädesvis (i affärsspr.) om order l. kreditiv o. d.: som gäller utan inskränkning, för vilken ngt högsta belopp icke är fixerat; jfr illimiterad. Stiernman Com. 3: 808 (1670). Nordencrantz Arc. 227 (1730; om regeringsmakt). HandInd. 481 (1926; om order). Gripenberg Powell SällsHemv. 42 (1930; om kassakreditiv).
OLIMMAD, p. adj. icke limmad; särsk.
1) motsv. limma, v. 1: icke fäst l. hopfogad med lim. Schultze Ordb. 2775 (c. 1755). TT 1898, K. s. 56.
2) motsv. limma, v. 2; särsk. tekn. motsv. limma, v. 2 a γ, om papper o. d.: icke indränkt med limlösning vid tillvärkningen. Ambrosiani DokumPprsbr. 54 (i handl. fr. 1766). Selling Varuk. 42 (1921).
Spoiler title