SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1950  
OM, prep. o. adv. ssgr (forts.; jfr anm. sp. 705):
OMRÄKNA, -ing.
1) till III 4 b, 7: beräkna storleken l. mängden l. värdet av (ngt) efter annat måttsystem; gm räkning överföra det tal som anger storleken osv. av (ngt) till ett annat system av enheter; vanl. med bestämning inledd av prep. i (stundom till). TT 1881, s. 143. Jag har omräknat skördeöfverskottet vid de olika försöken i penningar. LAHT 1906, s. 14. Flygplankryssaren Gotland .. väger .. 4800 metriska ton. .. Omräknat i engelska ton blir detta 4,724 ton. VFl. 1933, s. 10.
2) till III 7: räkna l. uträkna (ngt) på nytt. Med antydan, att ingen utaf dem skulle gå däri från, förr än Collin fått penningarne å nyo om Rächna. VRP 7/3 1726. (Han skydde) icke mödan att ännu en gång revidera och delvis omräkna de förut gjorda vidlyftiga kalkylerna. LVetA IV. 4: 57 (1906, 1909).
(I 1) OMRÄNNA, v. (†)
1) kringränna (ngn); jfr kring-ränna 1 a. Wivallius Dikt. 82 (1631). D. 7 (augusti) om natten blef ett allarm, att fienden omrändt ett partie af wåra uppå ett kloster Sotznitza benämd. KKD 2: 13 (1704). Strinnholm Vas. 3: 16 (1823).
2) allmännare l. bildl.: omgiva (ngn l. ngt med ngt); omsluta l. innesluta (ngn l. ngt); jfr kring-ränna 1 b. Wij stå dageligen ibland (andliga) Fiender, såsom medh en Muur omrände. Austrenius Reethz 13 (1681). Just när med sorgemåln, jag tätast omränd var, / Mig tycktes (osv.). Nordenflycht (SVS) 2: 402 (1759).
Spoiler title
Spoiler content