SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1950  
O- ssgr (forts.):
OOBSERVERAD, p. adj. icke observerad l. iakttagen, osedd. Murberg FörslSAOB (1791). NDA(A) 1934, nr 20, s. 5.
OOCKUPERAD, p. adj. särsk. (†) om befattning: icke besatt. ConsAcAboP 3: 248 (1667).
OODLAD, p. adj. icke odlad; vanl. i fråga om jord l. mark som aldrig odlats: icke uppodlad, ”obruten”. Johansson HomOd. 9: 109 (1844). särsk. (†) bildl.: okultiverad, obildad, ”rå” o. d. (Förf. till tävlingsskriften) visar .. sig mot slutet som en oodlad narr. Hjärne DagDrabbn. 79 (i handl. fr. 1804). Massan af folket .. förblir en rå, oodlad massa. Bremer GVerld. 4: 53 (1861).
OOFFICIELL. (numera bl. tillf.) icke officiell, inofficiell; äv. om uppträdande o. d.: icke formell l. konventionell. CGLaurin (1921) hos Stangenberg Skämtd. VIII. Kunde det inte ordnas så att han fick råka henne på något oofficiellt sätt? Munthe SMich. 30 (1930).
Spoiler title
Spoiler content