SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1952  
PARNASSBLOMMA l. PARNASSIBLOMMA, r. l. f.
Ordformer
(-ass- 1741. -assi- 1694)
Etymologi
[till PARNASS resp. till nylat. parnassia (se PARNASSIA)]
(†) växten Parnassia palustris Lin., slåtterblomma. Bromelius Chl. 43 (1694). VetAH 1741, s. 84.
Spoiler title
Spoiler content