SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1952  
PASSATO pasa4l. -tå l. -to, adv. Anm. Ordet förkortas stundom till pass. l. pto.
Etymologi
[av it. passato, p. pf. av passare (se PASSERA)]
handel. vid angivande av datum: närmast föregående månad (l. år), sistlidna. Ers högGrefl. Excell:z Breef af den 31 passato. Schück VittA 3: 63 (i handl. fr. 1679). SvBanklex. (1942).
Spoiler title
Spoiler content