SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1953  
PLANSCH plan4ʃ l. plaŋ4ʃ, r. l. m.; best. -en; pl. -er32 l. 40.
Ordformer
(planche 18371868. plancher, pl. 17791845. plans 18981951. plansch 1814 osv.)
Etymologi
[jfr d. planche; av fr. planche, bräde, (avtryck av) graverad plåt l. träskiva, av senlat. planca (se PLANKA, sbst.). — Jfr PLANSCHETT]
bildframställning som upptager en sida av ett löst (vanl. på papp l. kartong uppklistrat) l. i en bok ingående (vanl. extra inhäftat, opaginerat) blad; blad l. sida med en dylik bildframställning; papp- l. kartongskiva varpå ett dylikt blad uppklistrats. Palmstedt Res. 67 (1779). Hos Bokbindare .. Carlbohm .. (finnes att köpa) Rinmans Bergverks-Lexicon med Plancher. IT 1791, nr 8, s. 3. Arbetet utgör 32 ark i stor 8:o, jemte 3:ne graverade plancher. SP 1809, nr 3, s. 4. Elge BoktrK 117 (1915). (Eleven) Carlestam .. kommer inte att rulla kartor för löst eller låta planscherna bli kantstötta. Swensson Willén 24 (1937). — jfr ARKITEKTUR-, BI-, FÄRG-, FÖRSÄTTS-, FÖRTONINGS-, HELSIDES-, LJUSTRYCKS-, MODE-, VÄGG-PLANSCH m. fl. — Anm. I vissa ä. ordböcker, t. ex. Pfeiffer (1837), Dalin (1855) o. Ekbohrn (1868), uppges för ordet äv. bet.: graverad plåt l. skiva; det är tvivelaktigt, om denna bet. förekommit i sv.
Ssgr: PLANSCH-ARBETE~020. (föga br.) planschvärk. NVexjöBl. 1849, nr 15, s. 4.
-BAND. till ett bokvärk hörande band (se d. o. 17) som helt upptages av planscher. Atlantikans planschband. Annerstedt UUH II. 2: 345 (1909).
-BILAGA~020. till en skrift hörande bilaga med planscher. Friesen o. Grape CodArg. III (1928).
-BLAD. blad med plansch(er) på. MeddSlöjdF 1896, s. 140.
-BOK. jfr -värk. En planschbok, som .. låg på förmaksbordet hemma på Mårbacka. Lagerlöf Dagb. 148 (1932).
-HYLLA, r. l. f. för förvaring av planscher. PT 1892, nr 243, s. 2.
-PAPPER. för tryckning av planscher. IT 1791, nr 94, s. 3. Kriterat planschpapper. SvD(A) 1926, nr 352, s. 9.
-SAMLING. konkret. Sthm 1: 425 (1897). SFS 1923, s. 692.
-VÄRK, n. bokvärk som uteslutande l. väsentligen (l. till stor del) består av planscher. Thon har .. börjat utgifva ett Planche-verk med colorerade figurer öfver utländska Insekter. Dalman ÅrsbVetA 1828, s. 58. SvFolket 5: 108 (1939).
Spoiler title
Spoiler content